Dotace Ústeckého kraje

Každoročně Ústecký kraj obor životního prostředí a zemědělství poskytuje žadatelům z programu pro rozvoj eko-agro oblastí Ústeckého kraje dotaci. Podmínky dotace jsou vždy vypisovány na časové období, zpravidla 3 let.

Žadatel si podá žádost. Poté Ústecký kraj posoudí o přidělení dotace. Pakliže kladně vyhoví, žadatel realizuje projekt, který uvedl v žádosti a po jeho ukončení, pakliže splnil podmínky uvedené ve smlouvě s krajským uřadem o čerpání dotace, je mu danná částka vyplacena.

Bližší informace jsou k naleznutí na stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz

Pro období 2013 až 2016: www.kr-ustecky.cz/dotacni%2Dtituly%2Dusteckeho%2Dkraje/ds-98359/p1=204752

 

Zdroj: https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/kraj-financne-podpori-mlade-vcelare-na-severu-cech-20160520.

https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/kraj-financne-podpori-mlade-vcelare-na-severu-cech-20160520.html