Dotace

Jak již mnozí z Vás ví, tak Včelařství je poměrně dřina a leckdy zaležitost s nulovým ziskem za takto náročnou práci. Nejdená se pouze o práci fyzickou, ale vyžaduje poměrně dost znalostí jak kolem včel, tak kolem přírody jako takové. Je to odvětví, které je z velké většiny odkázané na lidské síle s minimální mechanizací a automatizací. Možná proto i tato činnost včelaření si neustále ponechává svého ducha.


Začít včelařit vyžaduje poměrně vysoké náklady a né jen u začínajících včelařů, ale i u včelařu, kteří již nějakou dobu včelaří a včelastev už mají více a k obhospodaření je potřeba výbava, která by mu alespoň ušetřila čas a námahu. V tomto případě se naskýtá možnost pro čerpání dotací. Jak pro začínající včelaře, zejména z programu Ústéckého kraje, tak i dotace ve spolupráci s Ministerstvem zemědělstí a Evropskou unií.