Dotace D.1

Jedná se o dotaci, kterou poskytuje Ministerstvo zemědělství. Z historického hlediska se této národní dotaci také říkalo "dotace na cukr", "dotace na opylování" popř. "dotace na zazimování". Žádost o tuto dotaci se podává zhruba 10. září. Tuto žádost vyřizuje Český svaz včelařů. ČSV poskytne žadatelům formuláře, do kterých včelař uvede číslo chovatele a registrační čísla svých stanovišť s počtem včelstev na každém stanovišti. Vyplněný formulář poté předá kompetentní osobě v ZO ČSV Ústí nad Labem. ZO poté všechny žádosti zpracuje a hromadně je posílá na VO svazu do Prahy. Ta předává všechny žádosti Ministerstvu zemědělství, který uvolnuje finanční částku. ZO po obdržení finančního obnosu pro svou lokalitu vyplácí jmenovitě všem žadatelům finanční obnos. Tento obnost je krácen o poplatek Českému svazu včelařů, který v sobě zahrnuje poplatek za časopis Včelařství a členský poplatek stanovený ZO ČSV Ústí nad Labem.