Dotace Evropské unie

Tato dotace je poskytnutá všem chovatelům včel. Ať již začínajícím počínaje podporou na pořízení 4 úlů, tak i včelařům, který již nějakou dobu včelaří. Ti mohou čerpat 50% dotaci, která se může v případě velkéko zájmu, který by překročil uvolněný finanční obnos na danný rok, kratit o vypočtený koeficient. Dotaci je možno čerpat jak na pořízení technických prostředků (medomet, odvíčkovací stůl, pastovací zařízení, atd..), tak na pořízení zařízení k racionalizaci kočování, kde se jedná především o kočovné palety, vozíky, zvedací zařízení, atd. Taktéž je zde podpora formou dotace na straně chovatelů matek a vzdělávací činnosti.

 

Přidělení dotace zajišťuje Státní zemědělský intervenční fond SZIF. Pro něj zpracováva žádosti Český svaz včelařů ČSV. U něj si opatříte formulář na žádost a po vyplnění zasíláte na adresu ČSV. Taktéž na ČSV zasíláte i nezbytné přílohy pro zpracování žádosti. ČSV po zpracování hromadně předává žádosti SZIF k vyřízení. SZIF vás poté informuje o úspěšném přidělení dotace.

 

Statní zemědělský intervenční fond - www.szif.cz

Český svaz včelařů - www.vcelarstvi.cz/evropske-dotace.html