Varroáza

Jedná se o virové onemocnení včel, které přenáší roztoč Varroa destructor. Onemocnení je pak nazýváno varroazou.

 

Způsoby likvidace varroa roztoče

1) Sběr měli

 

Začátkem ledna vkládáme do podmetu podložku pro monitoring spádu roztoče. Podložku zpravidla v podmetu necháváme po dobu 3-4 týdnů. Na konci odeberem podložku z podmetu a odeberem měl. Z měli odstraníme mrtvolky a na novinovém papíře jí necháme usušit. Poté přesypem měl do plastového kelímku od jogurtu a uzavřem papírovým kapesníkem s přetáhlou gumičkou. Do vzorku měli se zahrnuje odebraná měl ze všech včelstev. Kelímek pak opatříme Jmeno Příjmení a registrační číslo chovatele. Kelímek pak předáme nákazovému referentovi ZO ČSV viz. kontakty.

 

2) Potírání plodu

 

Léčivo: M-1 AER příbalový letak

Jedná se o způsob lečby, formou potírání plodu. Plod ve včelstvu by měl být minimálni cca velikosti dlaně max. Aplikaci léčiva je nařízeno v případě velkého výskytu roztoče v odebrané měli. Lečivo se nesmí používat v období snůžky. Léčivo se zředí s vodou a omotanou špejly s vatičkou namáčíme a jemně potřem plod. Je-li lečení nutno aplikuje se pouze jednou. Učinost tohoto lečiva je taková, že v připadě zavíčkovaného plodu se léčivo dostane k plodu přes zavíčkovanou buňku a tím dojde k zahubení roztoče, který na vyvýjející se včele parazituje a kde se současně množí.

 

3) Stavební rámky

 

Dá se říct, že i tento způsob je prevence proti roztočovi. Jelikož roztoč varroa parazituje na včelím plodu, k účelu svému rozmnožení, tak upřednostnuje lepšího hostitele a tím je trubčí plod. Stavební rámek vkládáme na kraj plodového tělesa v období stavebního pudu. Včely tak velmi ochotně a rychle vystaví trubčí dílo na stavebním rámku, na místo obvyklé divočiny v podmetu. Matka tak v zápětí trubčí buňky zaklade a dělnice zavíčkují. Zavíčkovaný trubčí plod poté ze odstraníme vyřezáním zavíčkovaného plástu.

 

4) Formidolové desky (kyselina mravenčí)

 

Léčivo: Formidol 40 příbalový leták

Formidolové desky jsou celulozové desky napuštěné kyselinou mravenčí. Desky jsou zabaleny ve dvou obalech. Při aplikaci odstraníme první obal a desku ponecháme v druhém obalu, který má kulaté otvory. Otvorama dolu desku položíme přímo nad plod. Takto umístěnou desku ponecháme ve včelstvu dva dny. Po dvou dnech odstraníme z formidolové desky i druhý obal a opět ji ponecháme nad plodem. Takto otevřenou desku necháme ve včelstvu opět dva dny až do vyschnutí. Poté suchou desku odstraníme z úlu. V případě oddělků aplikujte polovinu formidolové desky.

 

5) Gabonové pásky

 

Léčivo: Gabon PF 90 příbalový leták

Gabonové paský jsou určeny k léčení po vytočení posledního medu tj. v době krmení. Jedná se o pásky, která se vkládají mezi plodové plástve. Jeli ve včelstvu plod v jednom nástavku dáváme 2 pásky. Je-li plod i v dalším nástavku můžem přidat opět 2 pásky do dalšího nástavku k plodu. Z důvodu prostoru pro umístění pásku odeberem jeden rámek z nástavku abychom v místě kam umistujem pásek vytvořili vetší prostor. Včely po tomto pásku by měli mít prostor z obou stran, aby po něm mohli chodit. Tím, jak po něm chodí ve včela dostane do styku s léčivem. Pásky bychom měli nechávat ve včelstvu 30 dní, aby aplikace lečiva byla ve dvou generací včel, a tím došlo k celkovému lečení. Po měcíci je potřeba pásky z úlu odstranit, jelikož hrozí rezistivita varroa roztoče proti tomuto léčivu.

 

6) Thymovar pásky

 

Léčivo: Thymovar příbalový leták

Thymovar je lečivo resp. v nízké koncentraci je silné antiseptikum a ve vysoké koncentraci působí pro malé živočichy jako jed. Koncentrace Thymolu je taková, aby byl v takové koncentraci, při niž má vzhledem k roztoči smrtelné učinky a zároveň je pod hranici usmrcení včely. Opět se jedná o pásky, které se podobně jako gabonové vkládají ovšem na kraj plodového tělesa v době ukončení snůžky. Je doporučeno mít včelstvo z části již nakrmeno. Aplikace pásků by měla být 6-8 týdnů. Vypařování učiné látky je závislé na teplotě a při vyšších teplotách může docházet k mortalitě včel.

 

7) První fumigace

 

Léčivo: Varidol 125 příbalový leták

Jedná se o plošné nařízení léčení. Podstata plošného léčení je, že se zvyšuje účinnost léčby na území ČR. První aplikace fumigace se provádí nejdříve po 15. řijnu. Teplota by neměla být menší než je 10°C avšak né zas taková, aby včely létaly. Ideálně 12°C. V případě, že by teplota byla příliž nízká, včelstvo by udělalo zimní chomáč a účinnost ofukování kouřem jednotlivých včel by se snížila.V opačném případě pokuď by byla teplota příliž vysoká, nad 12°C, u včel by byla vysoká pravděpodobnost, že se ve včelstvu nachází dlouhodobě již zavíčkovaný plod. V případě zavíčkovaného plodu, ve kterém je ukryt roztoč varroa destructor a parazituje na larvě popř. kukle by kouř z fumigace roztoče nezasáhl.

Léčivo pro fumigaci se distribujuje pod označením Varidol a je složeno s vlastního přípravku (kapek) a celulózové pásky. Před aplikaci pečlivě utěsníme úl. Uzavčem česno, uzavřem česnové uzávěry a v případě kočovného zasíťovaného dna opatříme podložkou. V horním nástavku odstraníme krajní 1 až 2 rámky. Do místa odstraněných rámků vložíme zapálený (dýmající) knot pokapaný léčivem. Knot uchytíme na plástev připíchnutím. Počet kapek na knotu volíme podle počtu nástavku v zimovaném včelstvu (2 kapky na nástavek). Knot nesmí hořet, pouze dýmat. Zaklopíme víko a necháme působil alespon 30min. Poté je možno otevřít všechny česnové úzávěry a česno. Dětailní popis a návod nejdete na příbalovém letáku léčiva.

Pozn.: před léčením si můžem při návštěvě včelstva předpřipravit nástavek odebráním jednoho až dvou zmiňovaných rámků. Tyto rámky nemusíme již do úlu vracet po fumigaci ale ponechat mezeru až do jara. Z pravidla dochází, že tyto rámky do jara zplesnivějí a tímto tomuto předejdem.

 

8) Druhá fumigace

 

Druhá fumigace se provádí z pravidla po 14 dnech po první. Opět zde postupujem jako u první. Podstata druhé fumigace, je, že se snižuje pravděpodobnost výskytu plodu ve včelstvu a tím, zvýšení účinnosti léčení.

 

9) Třetí fumigace (popř. fumigace aerosolem)

 

Třetí fumigace se provádí z pravidla v polovině listopadu. Zde by měla být nejvyšší pravděpodobnost, že ve včelstvu již není žádný plod. Proto můžem konstatovat, že třetí fumigace je nejduležitejší v procesu léčení fumigací.