Podložky na sběr měli

Připomínám, že v období "" konec prosince a začátek ledna "" se vkládají na dno úlů podložky na sběr měli. Nejdříve vyčistěte dna úlů, ti co dávají podložky česnem, tak také průchod česnem, aby nedocházelo k nabrání nečistot z předešlých léčení a zkreslení kvality vzorku
Podložka má být v úle 30 dní.
Měl vyberte koncem ledna 2018 - Odevzdávat se bude 10.2.2018 na Výročmí členské schůzi.
 
Kopal Jiří
místopředseda
ZO ČSV Ústí nd Labem z.s.