Jak se stát členem

Členem Českého svazu včelařů se může prakticky stát kdokoliv, kdo souhlasí s pravidly a povinnostmi ČSV. Přihlášku zájemce o členství nalezne na stránkách svazu www.vcelarstvi.cz/formulare1.html#prihlaskacsv. Tu poté vyplní a předá jednateli svazu popřípadě členovi ZO ČSV (   jkopal.sb@seznam.cz   ) popř. důvěrníkovi. Členem se poté stává v momentě zaplacení členského poplatku.

 

Výhody člena svazu

  • Poradenství a zprostředkovávání vzdělávání včelaře
  • Podpora při léčbě včel
  • Podpora pro začínající včelaře
  • Zajištění léčiva
  • Pozvánky na společenské aktivity
  • Podpora a zajištění včelařských dotací
  • Zasílání časopisu Včelařství
  • Pojištění pro případ urazu u včel
  • Podpora ze svépomocného fondu