POZVÁNKA na II. ročník mezinárodní včelařské konference

10.01.2018 00:00

Vážení kolegové a kolegyně,

Pracovní společnost nástavkových včelařů, z.s. pořádá dne 20. ledna 2018 v Plzni II. ročník mezinárodní konference pod názvem „Josef Antonín Janiš 2018“. Tento ročník konference je věnován 230. výročí popisu partenogeneze u včel českým farářem Josefem Antonínem Janišem. V kontextu této historické události bude program konference věnován biologii, genetice, epigenetice, šlechtění a chovu matek, s důrazem na dnes velmi aktuální téma šlechtění včel na odolnost proti nemocem.

Rádi bychom Vás a Vaše kolegy z řad Vašich členů co nejsrdečněji pozvali na tuto konferenci a těšíme se na Vaši aktivní účast ve formě přihlášeného diskusního příspěvku.

Program konference je obsažen v přiložené pozvánce a je též k dispozici na webových stránkách janis2018.webnode.cz, kde jsou zároveň uveřejněny podrobné informace a profily jednotlivých přednášejících. 

Pro účely konference bude připraven tištěný sborník abstraktů přednášek a doprovodných článků.

 

Zároveň se na Vás obracím s žádostí o zveřejnění přiložené pozvánky na Vašich webových stránkách organizace nebo k případnému přímému informování vašich členů.

 

S přátelským pozdravem

Kateřina Štýsová

jednatelka ZO Plzeň-střed